HỆ THỐNG
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP

F01D01

Công ty Điện lực 1 (Tra cứu công văn trước ngày 01/04/2010)

http://eoffice.npc.com.vn/PC1

F01D01

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

http://eoffice.npc.com.vn/NPC

 

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

http://eoffice.npc.com.vn/CongDoanPC1

F01F01

Công ty Điện lực Bắc Kạn

http://eoffice.npc.com.vn/DLBacKan
F01F02

Công ty Điện lực Bắc Giang

http://eoffice.npc.com.vn/DLBacGiang
F01F03

Công ty Điện lực Bắc Ninh

http://eoffice.npc.com.vn/DLBacNinh
F01F04

Công tyĐiện lực Cao Bằng

http://eoffice.npc.com.vn/DLCaoBang
F01F26

Công tyĐiện lực Điện Biên

http://eoffice.npc.com.vn/DLDienBien
F01F05

Công tyĐiện lực Hà Giang

http://eoffice.npc.com.vn/DLHaGiang
F01F06

Công ty Điện lực Hà Nam

http://eoffice.npc.com.vn/DLHaNam
F01F08

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

http://eoffice.npc.com.vn/DLHaTinh
F01F10

Công ty Điện lực Hoà Bình

http://eoffice.npc.com.vn/DLHoaBinh
F01F11

Công ty Điện lực Hưng Yên

http://eoffice.npc.com.vn/HungYenPC

F01F12

Công tyĐiện lực Lai Châu

http://eoffice.npc.com.vn/DLLaiChau
F01F13

Công ty Điện lực Lạng Sơn

http://eoffice.npc.com.vn/DLLangSon
F01F14

Công tyĐiện lực Lào Cai

http://eoffice.npc.com.vn/DLLaoCai
F01F15

Công ty Điện lực Nam Định

http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh
F01F16

Công ty Điện lực Nghệ An

http://eoffice.npc.com.vn/DLNgheAn
F01F17

Công ty Điện lực Phú Thọ

http://eoffice.npc.com.vn/DLPhuTho
F01F18

Công ty Điện lực Quảng Ninh

http://eoffice.npc.com.vn/DLQuangNinh
F01F19

Công ty Điện lực Sơn La

http://eoffice.npc.com.vn/DLSonLa
F01F20

Công ty Điện lực Thái Bình

http://eoffice.npc.com.vn/DLThaiBinh
F01F21

Công ty Điện lực Thái Nguyên

http://eoffice.npc.com.vn/DLThaiNguyen

F01F22

Công ty Điện lực Thanh Hoá

http://eoffice.npc.com.vn/DLThanhHoa
F01F23

Công ty Điện lực Tuyên Quang

http://eoffice.npc.com.vn/DLTuyenQuang

F01F24

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

http://eoffice.npc.com.vn/DLVinhPhuc

F01F25

Công ty Điện lực Yên Bái

http://eoffice.npc.com.vn/DLYenBai

F01F27

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

http://eoffice.npc.com.vn/PCHaiDuong
F01F28

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

http://eoffice.npc.com.vn/PCHaiPhong
F01F29

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh
F01A02

Ban quản lý dự án lưới điện

http://eoffice.npc.com.vn/BanLuoi
F01A03

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực

http://eoffice.npc.com.vn/BanPhatTrien
F01G06

Khách Sạn Điện Lực

http://eoffice.npc.com.vn/KSDL
F01D06

Công ty TNHHMTV Thí nghiệm điện miền Bắc

http://eoffice.npc.com.vn/NPCETC
F01D07

Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền bắc

http://eoffice.npc.com.vn/TTTV
F01D08

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc

http://eoffice.npc.com.vn/NPCIT

F01G10

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

http://eoffice.npc.com.vn/NGC

F01G12

Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung

http://eoffice.npc.com.vn/vcpower

F01G12

Công ty TNHH MTV Thủy Điện SaPa

http://eoffice.npc.com.vn/tdsapa
F01G14

Trung tâm chăm sóc khách hàng

http://eoffice.npc.com.vn/ttcskh
F01G15

Công ty Thủy Điện Nậm Mở

http://eoffice.npc.com.vn/tdnammo
F01G16

Công ty Thủy Điện Hồ Bốn

http://eoffice.npc.com.vn/tdhobon
F01G17

Công ty CP ĐT & PT điện Miền Bắc 3

http://eoffice.npc.com.vn/nedi3

 

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc

Địa chỉ: Lô Số 2 – Khu Văn Phòng 1 – P. Hoàng Liệt – Q. Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại: 04.22139212 - Fax: 04.37171007